11.jpg

Dlaczego warto skorzystać z biura rachunkowego?

Przedsiębiorca już od pierwszej chwili po zarejestrowaniu swojej działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz rozpoczęcia swojego funkcjonowania, musi prowadzić księgowość. Stanowi ona podstawę do rocznego rozliczenia podatkowego z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz okresowych rozliczeń m.in. z tytułu podatku od towarów i usług. Właściciel firmy może sam realizować zadania księgowe, zatrudnić w tym celu księgowego albo zlecić je wyspecjalizowanym podmiotom. Czy outsourcing usług księgowych to dobry pomysł?

Ekonomiczne rozwiązanie

Korzystając z usług księgowych za pośrednictwem biura rachunkowego można zaoszczędzić. Zwykle taniej jest podpisać umowę z biurem niż zatrudnić na podstawie umowy o pracę księgowego. Oprócz tego, księgowy zawsze może pójść na urlop lub rozchorować się, co pozbawi przedsiębiorcę na pewien czas wsparcia księgowego i wymusi konieczność zatrudnienia pracownika na zastępstwo lub samodzielnie zająć się deklaracjami podatkowymi i księgowaniem zdarzeń gospodarczych.

Przy zatrudnianiu księgowego przedsiębiorca prócz poniesienia kosztów typowo pracowniczych musi pokryć koszty szkoleń, kursów i tym podobnych. Musi wyposażyć jego stanowisko pracy w komputer i właściwe oprogramowanie księgowe, aby księgowy mógł wykonywać swoje obowiązki zawodowe. W przypadku biura rachunkowego nie ma to miejsca, co już na samym początku rozpoczęcia outsourcingu usług księgowych jest dużą oszczędnością.

Odpowiedzialność biura

Zlecając profesjonalnemu biuru rachunkowego obsługę księgową mamy pewność, że biuro będzie co do zasady odpowiadało w pełni za wyrządzone przez pracowników i reprezentantów szkody. W ten sposób funkcjonuje każde licencjonowane biuro rachunkowe, m.in. Biuro ABK.  Odpowiedzialność pracownicza przy zatrudnianiu księgowego jest ograniczona zasadniczo tylko do wysokości trzech jego pensji. Ponadto, biuro rachunkowe powinno mieć wykupioną obowiązkową polisę od odpowiedzialności cywilnej. Dzięki temu jeśli dojdzie do np. błędnego wyliczenia zobowiązań podatkowych wobec fiskusa, co narazi klienta biura na koszty i odsetki od zaległych zobowiązań, odszkodowanie wypłacone zostanie przez firmę ubezpieczeniową.

Biuro rachunkowe oprócz prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, będzie świadczyło również inne usługi z zakresu rachunkowości i podatków, m.in. przygotuje i złoży w imieniu klienta deklaracje podatkowe.

Napisano 10 grudnia 2015 o godzinie: 17:37, Kategoria: Firma

Podobne wiadomości:

  • No related posts

Dodaj własny komentarz