4.jpg

Specjaliści wciąż dobrze zarabiają

W 2012 roku przeciętne zarobki specjalistów wyniosły 4.200 zł brutto. Co czwarty z nich zarabia ponad 6.240 zł.

 

W 2012 roku mediana wynagrodzeń wśród specjalistów ukształtowała się na poziomie 4.200 zł. Z przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika również, iż jedna czwarta pracowników pełniących wspomnianą funkcję otrzymywała pensje poniżej 3.000 zł, a zarobki 25% z nich przekroczyły wartość 6.240 zł.

 

Wśród sześciu najlepiej opłacanych branż znalazły się między innymi takie obszary jak IT, ubezpieczenia oraz przemysł ciężki. Istniały tam jednak dość duże dysproporcje pomiędzy stawkami wynagrodzeń oferowanymi przez firmy o odmiennym pochodzeniem kapitału. Przykładowo mediana płac pracowników telekomunikacji w polskich organizacjach wyniosła 5.000 zł i była o ponad 26% niższa niż odnotowana w przedsiębiorstwach zagranicznych (6.775 zł).

 

Wynagrodzenia całkowite specjalistów w najlepiej opłacanych branżach (brutto w zł)

 

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 roku

 

Najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w odniesieniu do pracowników z 11-15-letnim doświadczeniem (4.700 zł). Jedna czwarta takich zatrudnionych otrzymywała pensje powyżej 7.300 zł. Specjaliści posiadający maksymalnie roczny staż pracy mogli natomiast liczyć na zarobki rzędu 3.000 zł, a płace 25% z nich nie osiągnęły poziomu 2.295 zł.

 

Wynagrodzenia całkowite specjalistów o różnym całkowitym stażu pracy (brutto w zł)

 

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 roku

Źródło: Sedlak & Sedlak

Napisano 16 maja 2013 o godzinie: 12:25, Kategoria: Pieniądze

Podobne wiadomości:

  • No related posts

Dodaj własny komentarz