7.jpg

Korzyści z marketingu automatycznego?

Sprzedaż produktów i usług powinna być wynikiem efektywnie prowadzonych działań marketingowych. Tymczasem często jest tak, że dział handlowy i dział marketingowy niekoniecznie ze sobą współpracują w jednej firmie, przez co nie ma możliwości efektywnego zwiększania sprzedaży. Problem czasami tkwi w rozproszonych bazach danych i komunikacji pomiędzy nimi. Jak go rozwiązać?

street-sign-562573_1280

Marketing automation w praktyce

Pod pojęciem marketing automation należy rozumieć marketing zautomatyzowany, automatyczny, który jest technologią automatyzującą i usprawniającą realizacje kampanii marketingowych w wielu kanałach komunikacji, dla pełniejszego dotarcia do docelowych odbiorców. Rozwiązanie to umożliwia prowadzenie spersonalizowaną komunikacji – co do czasu, miejsca, treści i kanału komunikacji.  Konsument czuje się doceniony i perfekcyjnie obsłużony. Dzięki marketing automation można realizować obustronnie satysfakcjonującą współpracę pomiędzy firmą a jej konsumentami.

Automatyzacja marketingu wyraźnie wpływa na budowanie planów marketingowych i na content marketing oraz na generowanie i konwersję leadów sprzedażowych.

Korzyści dla klienta i dla firmy

Marketing automation jest wykorzystywany przez nowocześnie zarządzane firmy, które współpracują przy tym ze specjalistami w branży usług B2B, m.in. firmą Grow Poland. Dzięki nawiązaniu takiej współpracy zarówno sami przedsiębiorcy, jak i ich klienci odnoszą realne korzyści z automatyzacji marketingu oraz ze zintegrowania ze sobą marketingu i działań sprzedażowych.

Potencjalni klienci otrzymują informacje dopasowane w treści i formie do ich zindywidualizowanych potrzeb. Informacja ta jest przekazywana za pośrednictwem e-maili, smsów, aplikacji mobilnych, stron www czy nawet POS w sklepach.

Z kolei firmy mogą cieszyć się z nawiązywania korzystnych relacji z klientami i utrzymywaniu takich powiązań  w przyszłości. Owocuje to zwiększonymi wynikami sprzedażowymi, a co za tym idzie – zyskami firmy w dłuższym i krótszym okresie czasu.  Zintegrowana komunikacja wspierana przez marketing automation prowadzi do lepszego targetowania i segmentacji grup docelowych. Firma może uzyskać wyższy współczynnik konwersji oraz wyższy ROI – stopę zwrotu z inwestycji. W dzisiejszych czasach na wielu rynkach panuje silna konkurencja, a aby z nią wygrać należy korzystać z nowoczesnych narzędzi komunikacji z klientem i rynkiem jako takim. Tylko w ten sposób działalność będzie procentowała.

Napisano 30 października 2015 o godzinie: 19:34, Kategoria: Wiadomości

Podobne wiadomości:

  • No related posts

Dodaj własny komentarz