11.jpg

Narzędzia do projektowania szkoleń – Recust

Planowanie procesów zwiększających kompetencje pracowników w danej organizacji składa się z wielu etapów i wymaga użycia licznych narzędzi. Pierwszym etapem jest analiza potrzeb szkoleniowych w firmie, po niej następuje faza projektowania szkolenia. To jedna z najbardziej rozległych faz, która pochłania wiele czasu i zaangażowania osób zatrudnionych w odpowiedzialnym za ten projekt zespole działu HR oraz samego przełożonego. Warto na tym etapie skorzystać ze wsparcia, jakie oferuje platforma Recust. Za pomocą dostępnych na platformie narzędzi proces projektowania nabierze szybszego tempa, a internetowa forma korzystania ze schematów i arkuszy usprawni również komunikację pomiędzy członkami zespołu, a także pozwoli przełożonemu nieustannie czuwać nad przebiegiem i zaawansowaniem prac.

whitepress2

Jak Recust pomaga w projektowaniu szkolenia?

Planowanie procesów zwiększających kompetencje pracowników w danej organizacji składa się z wielu etapów i wymaga użycia licznych narzędzi. Pierwszym etapem jest analiza potrzeb szkoleniowych w firmie, po niej następuje faza projektowania szkolenia. To jedna z najbardziej rozległych faz, która pochłania wiele czasu i zaangażowania osób zatrudnionych w odpowiedzialnym za ten projekt zespole działu HR oraz samego przełożonego. Warto na tym etapie skorzystać ze wsparcia, jakie oferuje platforma Recust. Za pomocą dostępnych na platformie narzędzi proces projektowania nabierze szybszego tempa, a internetowa forma korzystania ze schematów i arkuszy usprawni również komunikację pomiędzy członkami zespołu, a także pozwoli przełożonemu nieustannie czuwać nad przebiegiem i zaawansowaniem prac.

Jakie oferujemy Ci narzędzia?

Wśród narzędzi, oferowanych Ci przez twórców platformy Recust, w fazie projektowania szkolenia polecamy Twojej szczególnej uwadze niżej wymienione:

- aktywny model celów SMART,

- naukowe oraz przejrzyście sporządzone informacje o definicjach oraz rodzajach szkoleń, którymi może być zainteresowana Twoja organizacja,

- wizualny, edytowalny schemat strategii dydaktycznych,

- katalog szkoleń, służący do komunikacji dla wszystkich członków zespołu zaangażowanego w projekt,

- wieloetapowe zestawienie do przeprowadzenia procedury konkursowej, mającej na celu zakup konkretnego szkolenia,

- narzędzie ewaluacyjne służące do oceny efektywności szkolenia, dzięki któremu użytkownik stworzy spersonalizowany model, uwzględniający zestawienie jego własnych działań,

- formularz do samodzielnego określenia rentowności szkolenia,

- flowchart, użyteczny przy obsadzaniu ról w przebiegu procesu szkoleniowego, z podziałem na rolę inicjującą, wykonawczą, decyzyjną, weryfikacyjną, kontrolną, wspierająca oraz partnerską.

Co dalej?

Po zdefiniowaniu celów szkolenia, wyborze metodologii i optymalnej formy, jak również zakresu merytorycznego i wykonawcy następuje etap projektowania samego procesu wykonania szkolenia, a także oceny jego efektów. Dostępne na platforma Recust narzędzia wesprą wszystkie Twoje działania i uwzględnią każdy podetap od początku do końca procesu poszerzania kompetencji pracowników Twojej organizacji.

Redakacja RECUST.pl

stopka_unijna_recust

Napisano 30 listopada 2015 o godzinie: 9:57, Kategoria: Wiadomości

Podobne wiadomości:

  • No related posts

Dodaj własny komentarz